Display, sensor, button - arduino nano with serial interaction.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
ivan 13e3843a8f init 1 rok temu
LICENSE init 1 rok temu
README.md init 1 rok temu
displaysensorbutton.fzz init 1 rok temu
displaysensorbutton.ino init 1 rok temu
displaysensorbutton_bb.jpg init 1 rok temu
gethum.sh init 1 rok temu
gettemp.sh init 1 rok temu

README.md

display sensor button

displaysensorbutton