Display, sensor, button - arduino nano with serial interaction.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
ivan 13e3843a8f init 9 miesięcy temu
LICENSE init 9 miesięcy temu
README.md init 9 miesięcy temu
displaysensorbutton.fzz init 9 miesięcy temu
displaysensorbutton.ino init 9 miesięcy temu
displaysensorbutton_bb.jpg init 9 miesięcy temu
gethum.sh init 9 miesięcy temu
gettemp.sh init 9 miesięcy temu

README.md

display sensor button

displaysensorbutton