Arduino nano, Motion sensor and Relay with transformerless power supply
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

25 lines
564B

 1. const int lightDelay = 90000;
 2. const byte movePin = 3;
 3. const byte relayPin = 4;
 4. long lastmoveMillis = 0;
 5. void setup() {
 6. pinMode(movePin, INPUT);
 7. pinMode(relayPin, OUTPUT);
 8. digitalWrite(relayPin, HIGH);
 9. }
 10. void loop(){
 11. if (digitalRead(movePin) == 1) lastmoveMillis = millis();
 12. delay(100);
 13. if (lastmoveMillis > 0) activateRelay();
 14. }
 15. void activateRelay() {
 16. if ((millis() - lastmoveMillis) < lightDelay) digitalWrite(relayPin, LOW);
 17. if ((millis() - lastmoveMillis) > lightDelay) {
 18. digitalWrite(relayPin, HIGH);
 19. lastmoveMillis = 0;
 20. }
 21. }