Arduino nano, Motion sensor and Relay with transformerless power supply
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
ivan 81bf9c23a0 init 9 miesięcy temu
LICENSE init 9 miesięcy temu
README.md init 9 miesięcy temu
motionsensorrelay.fzz init 9 miesięcy temu
motionsensorrelay.ino init 9 miesięcy temu
motionsensorrelay_bb.jpg init 9 miesięcy temu

README.md

Arduino nano, Motion sensor and Relay with transformerless power supply

motionsensorrelay