gtk GUI manager for freerdp or rdesktop connection
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
ivan 4f04d13320 Update 'README.md' 7 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md Update 'README.md' 7 miesięcy temu
pygtkrdp.png Add config and fullscreen/save password checkboxes 2 lat temu
pygtkrdp.py Add config and fullscreen/save password checkboxes 2 lat temu

README.md

pyGtkRDP version 1.0

Simple GUI application for freerdp or rdesktop connection

pyGtkRDP

Current command line adapted for nightly builds of FreeRDP ( https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/wiki/PreBuilds ). If you want to use rdesktop or another RDP client, change the source accordingly.